Nikola Baša

dr Nikola Baša

docent | Građevinski fakultet

Nikola Baša je rođen 30. oktobra 1980. godine u Trsteniku, Srbija, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici upisao se školske 1999./2000. godine. Apsolvirao je u roku sa prosječnom ocjenom 8.83. Diplomski rad pod nazivom Projekat konstrukcije tržnog centra u Podgorici odbranio je septembra 2005. godine sa ocjenom 10. U toku studija je bio više puta nagrađivan za postignuti uspjeh u studiranju. Dobitnik je nagrade "19. decembar" u Podgorici 2000. godine, kao najbolji student na...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Željka Beljkaš, Nikola BašaNeural Networks—Deflection Prediction of Continuous Beams with GFRP ReinforcementApplied Sciences
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikola Baša, Nataša Kopitović Vuković, Mladen Ulićević, Mladen MuhadinovićEffects of Internal Force Redistribution on the Limit States of Continuous Beams with GFRP ReinforcementApplied Sciences
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Baša N., Ulićević M., Zejak R.Experimental Research of Continuous Concrete Beams with GFRP ReinforcementAdvances in Civil Engineering

Obavjestenja iz nastave