Nikola Konatar


Nikola Konatar
Šifra: 175138
Prezime i ime: Nikola Konatar
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne1ANALIZA 10 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ANALIZA 10 x 03 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE0 x 03 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1OPTIMALNO UPRAVLJANJE0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1MATEMATIČKO MODELIRANJE0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1METODE OPTIMIZACIJE0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1MATEMATIČKO MODELIRANJE0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1MATEMATIČKO MODELIRANJE0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1METODE OPTIMIZACIJE0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2ANALIZA 20 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ANALIZA 20 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2FINANSIJSKA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6PARCIJALNE JEDNAČINE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6MATEMATIČKO MODELIRANJE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PARCIJALNE JEDNAČINE0 x 02 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6MATEMATIČKO MODELIRANJE0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne6MATEMATIČKO MODELIRANJE0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikola KonatarDynamics of three dimensional flow in porous mediaElectronic Journal of Differential Equations
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jacimovic V, Konatar N.Directional control of bifurcation into targeted trajectoryInternational Journal of Bifurcation and Chaos
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jacimovic V, Konatar N.Directional control of bifurcation into targeted trajectoryInternational Journal of Bifurcation and Chaos
Opširnije