Danijela Dragaš

Danijela Dragaš

laborant | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3OPŠTA PATOLOGIJA0 x 00 x 0.33 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4ORALNA PATOLOGIJA0 x 00 x 0.67 x 2
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA ANATOMIJA0 x 00 x 03 x 1.5

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave