Danijela Dragaš


Danijela Dragaš
Šifra: 185026
Prezime i ime: Danijela Dragaš
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3OPŠTA PATOLOGIJA0 x 00 x 0.33 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4ORALNA PATOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA ANATOMIJA0 x 00 x 03 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor