Sanja Čejović


Sanja Čejović
Šifra: 185042
Prezime i ime: Sanja Čejović
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne8RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA0 x 0.86 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor