Sanja Čejović

mr sci Sanja Čejović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rodjena sam 5.12.1967. u Titogradu.   Podaci o obrazovanju Nakon zavrsene osnovne skole i Gimnazije sa diplomom Luca , upisujem, Medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalizaciju iz radiologije zavrsila sam na Medicinskom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne8RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA0 x 0.86 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave