Medicinski fakultet

Biografija - Čejović Sanja
Biografija - Čejović Sanja

Rodjena sam 5.12.1967. u Titogradu.

 

Podaci o obrazovanju

Nakon zavrsene osnovne skole i Gimnazije sa diplomom Luca , upisujem, Medicinski fakultet u Sarajevu.

Specijalizaciju iz radiologije zavrsila sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Magistarske studije i tezu " Vrijednost MDCT Enterografije u dijagnostici mehanicke opstrukcije tankog crijeva " sam zavrsila i odbranila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Trenutno sam na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Podaci o zaposlenju

Specijalista radiologije, nacelnik Odjeljenja  za dijagnostiku bolesti dojke u Centru za RTG dijagnostiku Klinickog Centra Crne Gore, sertifikovani radiolog - citac u Nacionalnom Programu za Skrining karcinoma dojke.

Neuroradiolog  u Odjeljenju za CT i MR preglede.

Bavim se  ultrazvucnom dijagnostikom  unutrasnjih  i povrsnih organa i perifernih regija i Doplersonografijom krvnih sudova, interventnim dijagnostickim procedurama - biopsijama,  iz patologije dojke, dijagnostikom bolesti srca skenerom , kao i dijagnostikom bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema na MDCT i MR.

Edukovana iz istih oblasti u Klinickom Centru Ljubljana i Onkoloskom Institutu Slovenija ,na Univerzitetskoj Klinici u Minhenu . 

Clan je Udruzenja radiologa Crne Gore , Evropskog udruzenja radiologa , clan EUSOBI-ja -Evropskog udruzenja za imidzing dojke .

Ucesnik i autor je veceg broja strucnih skupova u zemlji i inostranstvu ,kao i autor vise radova i studija Iz oblasti Radiologije objabljenim u strucnim casopisima .