Janja Raonić

dr med Janja Raonić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

LIČNI PODACI Rođena u Pljevljima, Crna Gora, 28.12.1987. PODACI O OBRAZOVANJU Osnovne akademske studije: Medicinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore (datum diplomiranja: 15.06.2012). Doktorske studije: Medicinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore (upisana školske 2012/2013). Naziv teme polaznih istraživanja na doktorskim studijama: Citohistološke karakteristike vaskularnog zida aneurizme abdominalne aorte (datum...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne1, 2HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA0 x 03 x 2.50 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2OPŠTA I ORALNA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Restović I, Bočina I, Vukojević K, Kero D, Filipović N, Raonić J, Vučinić J, Vukmirović F, Vučković Lj, Saraga Babić M.Time course and expression pattern of the neuronal markers in the developing human spinal cordInt J Dev Neurosci

Obavjestenja iz nastave