Janja Raonić


Janja Raonić
Šifra: 185130
Prezime i ime: Janja Raonić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne1, 2HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA0 x 03 x 2.50 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2OPŠTA I ORALNA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Restović I, Bočina I, Vukojević K, Kero D, Filipović N, Raonić J, Vučinić J, Vukmirović F, Vučković Lj, Saraga Babić M.Time course and expression pattern of the neuronal markers in the developing human spinal cordInt J Dev Neurosci