Mitar Popović


Mitar Popović
Šifra: 185260
Prezime i ime: Mitar Popović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4FARMAKOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 02 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5KLINIČKA FARMAKOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne6FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 02 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7KLINIČKA FARMAKOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor