Medicinski fakultet

Biografija - Popović Mitar
Biografija - Popović Mitar

KRATKA BIOGRAFIJA

Dr Mitar Popović je saradnik u nastavi, student doktorskih i specijalističkih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Rođen je 08.11.1985. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio je sa odličnim uspjehom, kao nosilac diplome „Luča“. Proglašen je đakom generacije cetinjske gimnazije 2004. godine. Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je studijske 2004/2005. godine a studije medicine završio 09.06.2011. godine sa prosječnom ocjenom „A“ i ocjenom „A“ na završnom radu iz kliničke onkologije. Tokom studija bio je dobitnik stipendije za talentovane studente Ministarstva prosvjete i nauke, kao i stipendije Prijestonice Cetinje. Kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju dodijeljena mu je Studenstka nagrada Glavnog grada Podgorice za 2006. godinu. Tokom tri studijske godine bio je student-demonstrator na predmetu histologija i embriologija. Predstavljao je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore na XIII Internacionalnom intenzivnom kursu iz bioetike: „Humanizing Tomorrow’s Biomedicine“, koji je održan u Udinama, Italija, 2009. godine.

Nakon završenog fakulteta, do danas, angažovan je kao saradnik u nastavi na farmakološkoj grupi predmeta (Farmakologija, Farmakologija sa toksikologijom, Klinička farmakologija). Tokom 2018. i 2019. godine bio je angažovan i kao istraživač-saradnik na nacionalnom naučno-istraživačkom projektu: „Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja“, pod rukovodstvom prof. dr Nataše Duborije-Kovačević.

Učesnik je brojnih kongresa, kurseva, seminara, sajmova i radionica iz oblasti medicine i farmakologije. Objavio je više naučnih i stručnih radova. Bio je predavač na edukativnom seminaru: „Antibiotici - doktrina i navike“ u organizaciji Ministarstva zdravlja 2014. godine. Jedan je od autora prvog udžbenika iz oblasti farmakologije u Crnoj Gori: „Oblici ljekova sa recepturom“, čiji je glavni urednik prof. dr Nataša Duborija-Kovačević, objavljenog 2015. godine.

Student je doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa usmjerenjem na farmakološke nauke. 

Uporedo sa akademskim radom na Medicinskom fakultetu bavi se i kliničkom medicinom. Ima bogato i raznovrsno radno iskustvo u više oblasti medicine (porodična medicina, urgentna medicina, sportska medicina, anesteziologija i reanimatologija, klinička biohemija, oftalmologija). Sertifikovani je klupski ljekar a završio je i kurs iz urgentne medicine, kurs mrtvozorstva i PHTLS kurs.

Student je specijalističkih studija iz porodične medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Član je Ljekarske komore Crne Gore i Udruženja doktora opšte/porodične medicine Crne Gore. Govori engleski jezik (C1.1 nivo Savjeta Evrope), a služi se i italijanskim jezikom.

 

BIBLIOGRAFIJA

 1. Duborija-Kovačević N, Popović M, Nedović-Vuković M, Šahmanović B, Ašanin B. Farmakološke karakteristike i regulatorni status deficitarnih ljekova u crnogorskim opštim bolnicama tokom jednogodišnjeg perioda - mogu li se identifikovati faktori rizika? 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem. Knjiga apstrakata. Novi Sad, Srbija, 18-21. septembar, 2019. str. 261-262. (poster prezentacija)
 2. Duborija-Kovačević N, Bochenek T, Ašanin B, Huys I, Popović M, Šahmanović B. Medicines shortages in montenegrin hospitals during one-year period - a reason for new solutions for health authorities? 14th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Stockholm, Sweden, 29th June-2nd July 2019. Eur J Clin Pharmacol 2019; 75(1): S 45. ISSN: 0031-6970 (poster presentation)
 3. Popović M. Efikasnost koenzim Q10 u hroničnoj srčanoj insuficijenciji. III Kongres opšte i porodične medicine Crne Gore. Knjiga apstrakata. Budva, Crna Gora, 16-19. maj, 2019. str. 58. (poster prezentacija)
 4. Popović M, Šahmanović-Škijelj B, Duborija-Kovačević N. Lijekovi u torbi porodičnog ljekara. III Kongres opšte i porodične medicine Crne Gore. Knjiga apstrakata. Budva, Crna Gora, 16-19. maj, 2019. str. 45. (oralna prezentacija)
 5. Đapić J, Duborija-Kovačević N, Šahmanović B, Popović M, Rubežić I. Drug Shortages in Three Randomly Selected Public Pharmacies in Montenegro. 15th International Biomedical Croatian Student Summit. Zagreb, Croatia, April 9th-12th 2019. Liječ Vjesn 2019; 141(1): 65. ISSN: 1330-4917 (poster presentation winner)
 6. Duborija-Kovačević N, Popović M, Kovač R. Androgens from physiology, through pharmacy and pharmacology to the status of lifestyle drugs - are we going in the right direction? Arch Med Deporte 2019; 36(2): 101-108. ISSN: 0212-8799
 7. Duborija-Kovačević N, Ašanin B, Bochenek T, Drinčić T, Šahmanović B, Popović M. The investigation of drug shortages in Montenegro as the result of participation in Cost Action „European medicines shortages research network - addressing supply problems to patients (CA15105)“. 8th Adriatic and 5th ISPOR Chapter Serbia Congress of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Belgrade, Serbia, April 19th -22nd 2018. (poster presentation)
 8. Popović M, Duborija-Kovačević N. Znanje i ponašanje budućih ljekara, stomatologa i medicinskih sestara u vezi sa antibioticima. II kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. Budva, Crna Gora, 28-31. maj, 2015. str. 167-168. (poster prezentacija)
 9. Duborija-Kovačević N, Popović M. Polučvrsti oblici ljekova. U: Duborija-Kovačević N, urednik. Oblici ljekova sa recepturom. PRiZMA - korporativne komunikacije. Podgorica, 2015. str. 201-225. ISBN: 978-9940-9314-4-5
 10. Popović M, Duborija-Kovačević N. Antiseptici i dezinficijensi. U: Duborija-Kovačević N, urednik. Oblici ljekova sa recepturom. PRiZMA - korporativne komunikacije. Podgorica, 2015. str. 227-246. ISBN: 978-9940-9314-4-5
 11. Popović M, Ašanin B. Zavojni materijal. U: Duborija-Kovačević N, urednik. Oblici ljekova sa recepturom. PRiZMA - korporativne komunikacije. Podgorica, 2015. str. 247-255. ISBN: 978-9940-9314-4-5
 12. Popović M, Andrić B, Laljević A. Epidemiological characteristics of kala-azar in Montenegro. 7th International Medical Students’ Congress in Novi Sad. Abstract book. Novi Sad, Republic of Serbia, July 19th - 22nd 2012. p. 79. (oral presentation)
 13. Popović M, Andrić B, Laljević A. Epidemiološke karakteristike kala-azara u Crnoj Gori. 53. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka. Kopaonik, Srbija, 26-30. april, 2012. str. 221. (oralna prezentacija rada ocijenjena sa prosječnom ocjenom 10)
 14. Popović M. Hitna stanja u onkologiji i njihov tretman. Završni rad iz kliničke onkologije, 33 str. Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica (09. jun 2011.) (rad ocijenjen sa ocjenom "A")