Ljiljana Kezunović

dr sci med Ljiljana Kezunović

redovni profesor | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Lični podaci: Rođena 05.10.1954 gdine u Somboru, Srbija, Jugoslavija Obrazovanje Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sarajevu odličnim uspjehom, oslobođena mature, nosliac zlatne značke “Hasan Brkić”; diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu prosječnom ocjenom 8,33; završila specijalizaciju iz medicine rada na Medicinskom fakultetu u Beogradu; završila specijalizaciju iz porodične medicine na Mediciskom fakultetu u Podgorici odbarnila magistarski rad na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šter MP, Kezunović LC, Cojić M, Petek D, Švab ISpecialty Training in Family Medicine in Montenegro – an Evaluation of the Programme by the First Generation of Trainees Zdravsveno Varstvo
2017SCOPUS
Milena Cojić, Ljiljana Cvejanov-KezunovićSubclinical Hypothyroidism – Whether and When To Start Treatment? Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences

Obavjestenja iz nastave