Gordana+ Mijović


Šifra: 185723
Prezime i ime: Gordana+ Mijović
Titula: dr sci med
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 6.159
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)
3 Farmaceutska mikrobiologija0.4x12x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017.)
3 Mikrobiologija i imunologija2x3
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)
3 Mikrobiologija i imunologija2x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017.)
4 Mikrobiologija i imunologija0.7x11.2x3
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017.)
2 Mikrobiologija sa parazitologijom2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
3 Mikrobiologija;imunologija;infektivne bolesti i njega zaraznih bolesnika1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Versporten A, Zarb P, Caniaux I, Gros MF, Drapier N, Miller M, Jarlier V, Nathwani D, Goossens H; Global-PPS network.Antimicrobial consumption and resistance in adult hospital inpatients in 53 countries: results of an internet-based global point prevalence surveyThe Lancet. Global health.
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mijović, G., Jovanović, T., Kuljić-Kapulica, N., Jokmanović, N., Bujko, M., Golubović, M.Frequency and risk factors of cervical human papilloma virus infection in women in MontenegroArchives of Biological Sciences