Olivera Sekulić


Olivera Sekulić
Šifra: 185909
Prezime i ime: Olivera Sekulić
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne6KLINIČKA PROPEDEVTIKA0 x 05 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA0 x 08 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 01.5 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije