Merzika Hodžić

dr med Merzika Hodžić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

dr med Merzika Hodzić, saradnik u nastavi Rođena 15.11.1962 u Pištini gde je završila osnovnu i srednju  školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini upisala 1981, diplomirala 1987. Specijalistički ispit iz oblasti Opšte medicine položila 1998 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Januara 2007 godine završila kurs edukacije za primarnu zdravstvenu zaštitu Medicinskom fakultetu u Podgorici. Oktobra 2007 godine završila kurs za edukaciju edukatora u Podgorici.  ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave