Merzika Hodžić


Merzika Hodžić
Šifra: 185970
Prezime i ime: Merzika Hodžić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne10PORODIČNA MEDICINA(IZBORNA NASTAVA)0 x 0.35 x 60 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11OPŠTA MEDICINA0 x 01.2 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor