Gordana+ Globarević-Vukčević


Gordana+ Globarević-Vukčević
Šifra: 185996
Prezime i ime: Gordana+ Globarević-Vukčević
Titula: dr sci med
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Ginekologija i akušerstvo2x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Ginekologija i akušerstvo4x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
12 Klinički staž8x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Raičević,S., Čubrilo, D., Arsenijević, S., Vukčevic, G., Živković, V., Vuletić, M., Barudžić, N., Anđelković, N., Antonović, O. & Jakovljević, V.Oxidative stress in fetal distress: Potential prospects for diagnosisOxidative Medicine and Cellular Longevity