ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MAJKE I DJETETA


Semestar: 12
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: +6+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene kliničke stručne prakse budući doktor medicine biće u domenu zaštite zdravlja majke i djeteta, osposobljen da: - Pravilno uzima anamnezu i obavlja osnovni klinički pregled djeteta u svim uzrastima. - Pravilno uzima anamnezu kod ginekološkog i akušerskog pacijenta, obavi ginekološki i akušerski pregled. - Pravilno procijeni rast i razvoj kod djece i prepozna poremećaje rasta i ravoja djece. - Prepozna i blagovremeno otkrije najčešća stanja i oboljenja kod djeteta, trudnice i žene u reproduktivnoj dobi i menopauzi. - Primijeni i/ili usmjeri bolesnika ka odgovarajućim dijagnostičkim procedurama (laboratorijskim i/ili kliničkim) u cilju postavljanja dijagnoze i diferencijalne dijagnoze. - Pravilno interpretira rezultate laboratorijskih i kliničkih ispitivanja. - Odredi početnu terapiju kod najčešćih patoloških stanja i/ili uputi bolesnika na odgovarajuću terapijsku proceduru. - Pruži prvu pomoć i primijeni inicijalnu terapiju bolesnika u svim urgentnim stanjima (konvulzije, respiratorna insuficijencija, trovanje, hipoglikemija, anafilaksa, ketoacidoza, reanimacija, ektopična trudnoća, hipertenzija u trudnoći sa ili bez konvulzija, krvarenje, PID, tromboembolijska stanja u ginekologiji i akušerstvu). - Pruži pomoć i primijeni terapiju u terminalnoj fazi bolesti. - Odgovorno pristupa svom poslu u skladu sa medicinskom doktrinom. - Poštuje etičke i pravne principe relevantne za medicinsku praksu u oblasti zaštite zdravlja majke i djeteta. - Učestvuje u timskom radu i preventivnim postupcima u očuvanju zdravlja žene i djeteta, sprovodi edukativne radnje u prevenciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BOŽOVIĆ1x5
24B+1S
DANKO NATALIĆ1x5
24B+1S
DARJA LJUBIĆ ŠTURANOVIĆ.75x5
24B+1S
GORDANA GLOBAREVIĆ1x5
24B+1S
LIDIJA RAKOČEVIĆ.75x5
24B+1S
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ.75x5
24B+1S
SNEŽANA CRNOGORAC
ŽELJKA ROGAČ.75x5
24B+1S