GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO


Semestar: 9, 10
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Ginekologija i akušerstvo, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje anatomiju i fiziologiju genitalnog sistema žene. 2. Poznaje poremećaje anatomije i fiziologije genitalnog sistema žene. 3. Poznaje fiziologiju trudnoće i porođaja kao i patološke procese trudnoće i porođaja. 4. Sposoban je da samostalno uzme medicinsku istoriju i uradi ginekološki i akušerski pregled. 5. Sposoban je da sprovede normalan porođaj. 6. Sposoban je da uoči i prepozna teška stanja koja ugrožavaju zdravlje žene iz ginekološkog ili akušerskog razloga. 7. Posjeduje posebne vještine u komunikaciji sa pacijentkinjama različitog uzrasta od ranog djetinjstva do kasnog senijuma kao i komunikaciju sa timom koji će pacijentkinju zbrinuti ili preuzeti. 8. Primjenjuje principe zaštite i promocije reproduktivnog zdavlja. Oblast Medicina rada 1. Zna da ocijeni radnu sposobnost žena oboljelih od ginekoloških oboljenja, kao i u trudnoći

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA GLOBAREVIĆ3x2
7B+6S+1P
DANKO NATALIĆ3x2
8B+6S+1P
MILUTIN MITROVIĆ3x2
7B+5S+2P
SAŠA RAIČEVIĆ1.5x1
22B+17S+4P
SNEŽANA CRNOGORAC1.5x1
22B+17S+4P