Kemal Šahmanović

dr stom Kemal Šahmanović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Kemal Šahmanović rođen 1969 godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio u Beranama. Diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Prištini - stomatološki odsjek. Specijalizaciju iz dječije i preventivne stomatologije završio na stomatološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno pohađa doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Autor je brojnih radova koji su predstavljni na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima. Zaposlen u Kliničkom Centru Crne Gore - stomatološka poliknika, odjeljenje dječje i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave