Kemal Šahmanović


Kemal Šahmanović
Šifra: 186717
Prezime i ime: Kemal Šahmanović
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA I0 x 02 x 30 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA II0 x 02 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor