Danko Natalić


Danko Natalić
Šifra: 186726
Prezime i ime: Danko Natalić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne9, 10GINEKOLOGIJA SA AKUŠERSTVOM (MEDICINA RADA 3)0 x 03 x 30 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 010.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor