Medicinski fakultet

Biografija - Natalić Danko+

11.03.2017


Biografija - Natalić Danko+

Prim Dr Danko Natalić, rođen 30.12.1973. u Kotoru, završio Medicinski fakultet u Beogradu 1999. Od 2001. radi u KCCG, Podgorica, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Od 2006. specijalista ginekologije i akušerstva. Angažman kao saradnik u nastavi iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od školske 2007/2008. godine. Od 2009. podpredsjednik Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore.Od 2013. subspecijalista perinatolog, 2015. zvanje Primarijus. Od 2015. godine načelnik Akušerskog odjeljenja sa jedinicom za novorođenčad Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCCG.

Reference:

  1. Natalic D, Raspopovic S, Miketic V; Pregnancy complicated with preeclampsia and HELLP syndrome – case report; In Perinatal  Medicine Book 43-5, Bivilacqua G. Ed., Medimond Ed., Bologna 2007. ISSN 0300-5577 ISBN  978-88-7587-387-5 CD ISBN  978-88-7587-388-2
  2. Natalic D, Miketic V, Raspopovic S; First trimester ultrasound and biochemical markers of aneuploidy – case report; XXIV International Congress The Fetus as a Patient, Frankfurt/Main, Germany, 12.-14.06.2008. European Journal of Ultrasound, Vol 29, S85-S129, Suppl 2, 2008.
  3. Natalić D, Miketić V, Raspopović S; Ultrazvučni markeri trizomije u drugom trimestru, Ginekologija i Perinatologija, Vol. 41 No 3-4, 2009. ISSN 0352-5562
  4. Natalić D, Miketić V, Raspopović S; Malformacija prednjeg abdominalnog zida fetusa – tok i ishod trudnoće, poster prezentacija; XIII Kongres ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Medicinski zapisi, Bečići 6-9.5.2009.
  5. Natalic D, Miketic V, Raspopovic S; Omphalocoele – pregnancy course and outcome – case report, poster presentation; 9th World Congess of Perinatal Medicine, Berlin, Germany, 24.-28.10.2009. The Journal of Perinatal Medicine, 2009.
  1. Natalić D; Krvarenja u iznešenoj trudnoći, predavanje po pozivu; XV Simpozijum Udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Beograd, Srbija, 16.-17.12.2010.
  2. Natalić D; Dijagnoza trudnoće, metode praćenja trudnoće, dijagnostičke procedure u trudnoći; Ginekologija i akušerstvo sa Zdravstvenom njegom za studente Visoke medicinske škole. Borislav Čolaković et al, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2013. 92-7. ISBN 978-9940-657-02-4 COBISS.CG-ID 23722768
  3. Natalić D; Savjetovalište za trudnice i psihofizičku pripremu za porođaj; Ginekologija i akušerstvo sa Zdravstvenom njegom za studente Visoke medicinske škole. Borislav Čolaković et al, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2013. 101-102. ISBN 978-9940-657-02-4 COBISS.CG-ID 23722768
  4. Natalić D; Bolesti u trudnoći (infekcije, dijabetes, hipertenzivna bolest – PIH); Ginekologija i akušerstvo sa Zdravstvenom njegom za studente Visoke medicinske škole. Borislav Čolaković et al, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2013. 109-114. ISBN 978-9940-657-02-4 COBISS.CG-ID 23722768
  5. Natalić D; Normalan porođaj; Ginekologija i akušerstvo sa Zdravstvenom njegom za studente Visoke medicinske škole. Borislav Čolaković et al, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2013. 117-134. ISBN 978-9940-657-02-4 COBISS.CG-ID 23722768

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.