Danijela Ljepavić

dr Danijela Ljepavić

saradnik u nastavi dr | Filološki fakultet

Dr Danijela Ljepavić, rodjena 21.10.1984. u Kotoru. Diplomirala 2007. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću kao student prve generacije studenata francuskog jezika i književnosti. Magistrirala 2009. na temu “Tumacenje fiksiranih izraza u francuskom jeziku”. Odbranila doktorsku tezu 2015. godine na Univerzitetu u Strazburu rađenu pod mentorstvom prof. Jean-Cristophe Pellat na temu « Problematika prevođenja idiomatskih izraza i uporedna analiza francuskih i BCMS fiksiranih izraza ». Kao dobitnik stipendije JFDP americke Vlade za...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Danijela LjepavićLa traduction de titres de films – Un défi pour tout traducteur Babel - Revue internationale de la traduction
2019SCOPUS
Danijela LjepavićDomaines fournisseurs des expressions figéesFolia linguistica et litteraria

Obavjestenja iz nastave