Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Razumije istoriju francuskog argoa, način formiranja i leksičke specifičnosti. 2. Samostalno kreira i analizira semantičke matrice argoa. 3. Primjenjuje specijalizovani vokabular Interneta i informatike na francuskom jeziku. 4. Prepoznaje i analizira francusku toponimiju i antroponimiju. 5. Vlada francuskom terminologijom koja se odnosi na razne igre riječi i iste primjenjuje, objašnjava i analizira. 6. Vlada nivoom B2 znanja francuskog jezika (govorni i pisani), koji mu omogućava da se upiše na bilo koji francuski univerzitet.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ

Nova objava - 06.07.2020 13:49

Nova objava - 05.07.2020 23:37

Nova objava - 05.07.2020 23:18

Termini nastave - Version

Nova objava - 21.04.2020 15:24

Rezultati: Diktat/ Extrait d'Un amour de Swann (1. jun 2017)

Nova objava - 21.03.2020 18:26