SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 7 - NIVO C1.1


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UNTERER BERNHARD4x1
10B+2P
ELISABETH MACK2x1
10B+2P
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ2x1
10B+4S+3P