Nada Šakotić


Nada Šakotić
Šifra: 195117
Prezime i ime: Nada Šakotić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1OSNOVE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA2 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA3 x 11 x 30 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4INKLUZIVNA PEDAGOGIJA3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U VRTIĆU3 x 11 x 20 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U ŠKOLI3 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7SPECIJALNA PEDAGOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7PEDAGOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA2 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8METODIKA SPECIJALNOG RADA1 x 12 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zorica Tončić, Nataša Jovović, Nada Šakotić, Veselinka Milović, Katarina Janićijević, Mirjana Petrović-Janićijević, Svetlana JovanovićReading performances of low vision children after using low vision aidSrpski arhiv za celokupno lekarstvo (Serbian Archives of Medicine)