Tamara Labudović

mr Tamara Labudović

saradnik u nastavi mr | Filološki fakultet

  Tamara Labudović je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu, a potom gimnaziju Slobodan Škerović u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti (tema: Poetika Lalićeve Hajke). Na istom fakultetu  upisuje postdiplomske magistarske studije na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, oblast Nauka o književnosti. Magistarsku tezu, iz oblasti crnogorske književnosti druge polovine XX...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1NARODNA KNJIŽEVNOST0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2KNJIŽEVNOST RENESANSE I BAROKA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1Teorija književnosti sa stilistikom0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3Prosvetiteljstvo i romantizam0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3Tumačenje književnog djela I0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4Realizam0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4Književnost i film0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6Književnost i film2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2Srednjovjekovna književnost0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2Teorija knjiž. 2-Versifikacija i knj.pragmatika0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3Poetika književnog djela P.II P.Njegoša0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3Poetika književnog djela P.II P.Njegoša0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4Poetika književnog djela S.M.Ljubiše i S.Matavulja0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3UVOD U TEORIJU KNJIŽEVNOSTI0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMATURGIJAMaster1SAVREMENA DRAMA I2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMATURGIJAMaster2SAVREMENA DRAMA II2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tamara LabudovićAspekti groteske u modeliranju prostora i likova u romanu Gubilište Mirka KovačaKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2021SCOPUS
Tamara LabudovićDeformacija kulturnog modela u antiratnom romanuFolia linguistica et litteraria

Obavjestenja iz nastave