Tamara Labudović

mr Tamara Labudović

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

  Tamara Labudović je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu, a potom gimnaziju Slobodan Škerović u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti (tema: Poetika Lalićeve Hajke). Na istom fakultetu  upisuje postdiplomske magistarske studije na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, oblast Nauka o književnosti. Magistarsku tezu, iz oblasti crnogorske književnosti druge polovine XX...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tamara LabudovićAspekti groteske u modeliranju prostora i likova u romanu Gubilište Mirka KovačaKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2021SCOPUS
Tamara LabudovićDeformacija kulturnog modela u antiratnom romanuFolia linguistica et litteraria

Obavjestenja iz nastave

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti-Književnost druge polovine XX vijeka

Nova objava - 22.04.2021 21:54

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Tumačenje književnog djela 2

Nova objava - 22.04.2021 21:53

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Teorija književnosti 2 – Versifikacija i književna pragmatika

Nova objava - 22.04.2021 21:52

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Teorija književnosti 2 – Versifikacija i književna pragmatika

Nova objava - 20.04.2021 12:18

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti-Književnost druge polovine XX vijeka

Nova objava - 16.04.2021 09:06

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Tumačenje književnog djela 2

Nova objava - 16.04.2021 09:05

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Teorija književnosti 2 – Versifikacija i književna pragmatika

Nova objava - 16.04.2021 09:03

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Teorija književnosti 2 – Versifikacija i književna pragmatika

Nova objava - 13.04.2021 09:46

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti-Književnost druge polovine XX vijeka

Nova objava - 09.04.2021 09:03

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Tumačenje književnog djela 2

Nova objava - 09.04.2021 09:02