Filološki fakultet

Biografija - Labudović Tamara
Biografija - Labudović Tamara

 

Tamara Labudović je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu, a potom gimnaziju Slobodan Škerović u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti (tema: Poetika Lalićeve Hajke). Na istom fakultetu  upisuje postdiplomske magistarske studije na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, oblast Nauka o književnosti. Magistarsku tezu, iz oblasti crnogorske književnosti druge polovine XX vijeka, pod nazivom Proces karnevalizacije u Bulatovićevom romanu Heroj na magarcu odbranila je 2016. godine i time stekla zvanje magistra književnih nauka.

Od 2010. godine angažovana je kao saradnik u nastavi na Filološkom fakultetu u Nikšiću, na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, na grupi predmeta iz oblasti nauke o književnosti. Doktorand je na Filološkom fakultetu u Nikšiću.

Živi u Nikšiću.

 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.