Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Ovlada osnovnim pojmovnim i terminološkim odrednicama iz naznačene oblasti. Stekne osnovna teorijska znanja u cilju njihovog adekvatnog unošenja u vaspitno–obrazovni proces. Koristi savremene modele komunikacije.Prepozna i ukaže na specifičnosti intertekstualnog odnosa književnosti i filma u okviru komparativne analize njihovih narativnih struktura. - Definiše mogućnosti umjetničke transpozicije književnih djela u filmski medijum, kao i morfologiju i sintaksu filmskog jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN KOPRIVICA
KSENIJA RAKOČEVIĆ2x1
13B+4S+1P
ZORAN KOPRIVICA2x1
13B+4S+1P

Nova objava - 19.05.2021 22:40

Nova objava - 05.05.2021 15:18

Nova objava - 07.04.2021 20:40

Nova objava - 23.03.2021 08:32

Nova objava - 07.03.2021 13:45

Nova objava - 28.02.2021 16:57