Petar Božović

dr Petar Božović

saradnik u nastavi dr | Filološki fakultet

Dr Petar Božović predaje na Studijskom programu za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, Pravnom fakultetu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na osnovnim studijama na matičnom fakultetu angažovan je na predmetima:

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Petar BožovićAnglophone culture through the Western Balkan lens: a corpus-based study on the strategies used for rendering extralinguistic elements of culture in Montenegrin subtitlingCírculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación
2020SCOPUS
Petar BožovićKorpusna lingvistika i jezički resursi: potencijal, stanje i perspektive u savremenoj crnogorskoj lingvisticiFolia Linguistica et Litteraria
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Petar BožovićHow should culture be rendered in subtitling and dubbing? A reception study on preferences and attitudes of end-usersBabel - International Journal of Translation

Obavjestenja iz nastave

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termin održavanja ispita

Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Raspored polaganja završnog ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Pregled radova završnog ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termini održavanja završnog ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termin popravnog kolokvijuma za G1 i G2

Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma