JEZIK STRUKE II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ
SANJA ĆETKOVIĆ
PETAR BOŽOVIĆ