Filološki fakultet

Biografija - Božović Petar
Biografija - Božović Petar

Dr Petar Božović predaje na Studijskom programu za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, Pravnom fakultetu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na osnovnim studijama je angažovan na predmetima: Savremeni engleski jezik 1 i 2 (pismene i usmene vježbe), Jezik, kultura, prevođenje, dok je na specijalističkim i master studijama angažovan na predmetu Savremeni engleski jezik 7 i 8, i Prevođenje književnih tekstova 2. Na vanmatičnim programima predaje engleski jezik pravne i ekonomske struke.

U svom istraživanju bavi se translatologijom, korpusnom lingvistikom i eksperimentalnom lingvistikom. Član je Evropskog udruženja za Studije audiovizuelnog prevođenja (ESIST), Počasnog međunarodnog društva za izučavanje engleskog jezika Sigma Tau Delta (SAD), Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, i Evropskog udruženja za američke studije. Učestovao je na više međunarodnih naučnih konferencija u Crnoj Gori, Sloveniji, SAD, i Indiji. Učestvovao je u pisanju i član je užeg tima Filološkog fakulteta za implementaciju CBHE Erasmus+ projekta Reforming Foreing Languages in Academia in Montenegro (ReFLAME), a angažovan je na realizaciji aktivnosti projekta Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning - IESP, nacionalnog projekta Ministartsva nauke Crne Gore MusiH. U okviru EU SEEPLAS Tempus projekta bio je predavač u ljetnjoj školi Meaning(ful) Translation, dok je u okviru Erasmus+ programa razmjene nastavnog osoblja bio predavač na  Institutu za primijenjenu lingvistiku (Odsjek za Nauku o prevođenju i Odsjek za usmeno i audiovizuelno prevođenje) Univerziteta u Varšavi, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osijeku. U okviru istog EU programa boravio je na Humboltovom univerzitetu u Berlinu gdje je prošao obuku iz korpusne lingvistike. Dvostruki je stipendista programa Regional Linguistic Data Initiative (ReLDI), institucionalnog projekta u koji su uključene institucije iz Švajcarske, Srbije i Hrvatske, a koji je finansiran od strane Švajcarske akademije za nauku (Swiss National Science Foundation) u okviru programa SCOPES  (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland). U okviru ovog programa pohađao je dva seminara Emirijski podaci u istraživanjma jezika: resursi i metode i Analiza podataka u istraživanjima jezika. Pohađao je i pet seminara na Univerzitetu Crne Gore posvećenih metodologiji naučnoistraživačkog rada u okviru TRAIN programa.

Aktivno se bavi usmenim (simultanim i konsekutivnim) prevođenjem za potrebe brojnih domaćih i međunarodnih institucija i sastanaka visokih zvaničnika. Redovno objavljuje prevode savremene književnosti kratke forme u zemlji i inostranstvu, a bio je i jedan od priređivača antologije kanadskih pripovjedaka, Kanadski pejzaži. Objavio je više naučnih radova u časopisima indeksiranim u SSCI, AHCI i Scopus bazi.

Kontakt: petarb@ucg.ac.me