Petar Božović

dr Petar Božović

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

Dr Petar Božović predaje na Studijskom programu za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, Pravnom fakultetu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na osnovnim studijama je angažovan na predmetima:

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 70 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.10 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne1POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1JEZIK STRUKE I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 80 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 2- NIVO B2.20 x 02 x 20 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA II0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2JEZIK STRUKE II0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3STRANI JEZIK - ENGLESKI III0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3ENGLESKI JEZIK STRUKE2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3STRANI JEZIK - ENGLESKI2 x 10 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6IZBORNI PREDMET 1- JEZIK,KULTURA,PREVOĐENJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Petar BožovićAnglophone culture through the Western Balkan lens: a corpus-based study on the strategies used for rendering extralinguistic elements of culture in Montenegrin subtitlingCírculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación
2020SCOPUS
Petar BožovićKorpusna lingvistika i jezički resursi: potencijal, stanje i perspektive u savremenoj crnogorskoj lingvisticiFolia Linguistica et Litteraria
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Petar BožovićHow should culture be rendered in subtitling and dubbing? A reception study on preferences and attitudes of end-usersBabel - International Journal of Translation

Obavjestenja iz nastave

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu

Engleski jezik i književnost, smjer Književno prevođenje-Teorija prevođenja II

Video-predavanje za tekuću sedmicu

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36

Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Rezultati popravnog završnog ispita i pregled radova

Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Rezultati završnog ispita

Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Nova objava - 24.01.2019 01:27

Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Raspored polaganja završnog ispita

Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Rezultati popravnog kolokvijuma

Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma