Fakultet dramskih umjetnosti

Biografija - Ilić Branko
Biografija - Ilić Branko

Rođen u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Po završenoj osnovnoj školi gimnaziju upisuje u Baru, u Crnoj Gori, a zatim 1996. g. upisuje FDU na Cetinju u klasi prof. Borislava Stjepanovića. Fakultet završava 2000.g. prosječnom ocjenom  9.

             Po završetku studija potpisuje ugovor o pripravničkom radu sa Gradskim Pozorištem u Podgorici. Nakon isteka pripravničkog staža, potpisuje ugovor na FDU u Cetinju i započinje asistentski rad spod mentorstvom red. prof. B. Stjepanovića i istovremeno nastavlja honorarni angažman u Gradskom Pozorištu čiji je stalni  član i danas. U nastavi ostaje aktivan i 2006. g. započinje rad kao asistent i predavač u Osijeku na ADU.

 Magistrirao je 2012. god. pod mentorstvom red. prof. Branislava Mićunovića, magistarskim radom “Organskom igrom do umjetnosti”. Rad je ocijenjen najvišom ocjenom. 2016. Godine je na fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju izabran u zvanje docent na predmetima Gluma i Rad s glumcem.

              Ostvario je na desetine uloga u skoro svim pozorištima u Crnoj Gori, igrao je u dva dugometražna igrana filma, jednom tv filmu i nekoliko tv serija u kojima je ostvario zapažene uloge. Kao voditelj radio je na nekoliko televizija u Crnoj Gori.  Jedan je od osnivača NVO “Teatar Mladih”, koja se bavi produkcijom pozorišnih predstava.

                 Trenutno je stalno zaposlen na FDU u Cetinju kao docent, takođe je honorarno angažovan  u Gradskom pozorištu u Podgorici.

baki2211@gmail.com