Edin Jašarović


Edin Jašarović
Šifra: 255073
Prezime i ime: Edin Jašarović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUPRODUKCIJAMaster1KULTURNA POLITIKA4 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke1KREATIVNE INDUSTRIJE I2 x 10 x 00 x 0
FLUSlikarstvoMagistarske1MENADŽMENT U KULTURI I2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske1MENADŽMENT U KULTURI I0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1MENADŽMENT U KULTURI I1 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMaster2KREATIVNE INDUSTRIJE4 x 10 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke2EVROPSKI KULTURNI MODELI2 x 11 x 10 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2KREATIVNE INDUSTRIJE II2 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2KOMUNIKOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
FLUSlikarstvoMagistarske2MENADŽMENT U KULTURI II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2MENADŽMENT U KULTURI II1 x 10 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske2MENADŽMENT U KULTURI II0 x 00 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske3MENADŽMENT U KULTURI III2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5MENADŽMENT U KULTURI I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5MENADŽMENT U KULTURI I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5TEORIJA MEDIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5TEORIJA MEDIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6MENADŽMENT U KULTURI II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6MENADŽMENT U KULTURI II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
doc. dr Edin JašarovićPrilog teoriji izvođačkog ugovoraŽivot umjetnosti
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
doc. dr Edin JašarovićPrilog teoriji izvođačkog ugovoraŽivot umjetnosti
Opširnije