Tatjana Krkeljić


Tatjana Krkeljić
Šifra: 260172
Prezime i ime: Tatjana Krkeljić
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
1 Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva I2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
2 Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva II2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
3 Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva III2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
4 Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva IV2x1
Muzička akademija Osnovne
Duvački instrumenti
5 Metodika nastave duvačkih instrumenata sa pedagoškom praksom I1x11x1
Muzička akademija Osnovne
Duvački instrumenti
6 Metodika nastave duvačkih instrumenata sa pedagoškom praksom II1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Duvački instrumenti
7 Metodika nastave duvačkih instruemenata sa pedagoškom praksom I1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Opšta muzička pedagogija
7 Metodologija naučnog rada sa izradom stručnog rada I3x1
Muzička akademija Specijalisticke
Duvački instrumenti
8 Metodika nastave duvačkih instrumenata sa pedagoškom praksom II1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Opšta muzička pedagogija
8 Metodologija naučnog rada sa izradom stručnog rada II3x1
Muzička akademija Magistarske
Duvački instrumenti
9 Metodika nastave duvačkih instrumenata I2x1S
Muzička akademija Magistarske
Duvački instrumenti
10 Metodika nastave duvačkih instrumenata II2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije