Tatjana Krkeljić


Tatjana Krkeljić
Šifra: 260172
Prezime i ime: Tatjana Krkeljić
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADA I3 x 10 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke1METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADA I3 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke1METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADA I3 x 10 x 00 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke1METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADA I3 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1METODOLOGIJA NAUČNOG RADA I3 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1METODOLOGIJA NAUČNOG RADA I3 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADAII3 x 10 x 00 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke2METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADAII3 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke2METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADAII3 x 10 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADAII3 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2METODOLOGIJA NAUČNOG RADA II3 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2METODOLOGIJA NAUČNOG RADA II3 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5STRUČNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne5METODIKA NASTAVE DUVAČKIH INST.SA PEDAG.PRAKSOM I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6STRUČNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne6METODIKA NASTAVE DUVAČKIH INST.SA PEDAG.PRAKSOM II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije