Vedrana Marković


Vedrana Marković
Šifra: 260257
Prezime i ime: Vedrana Marković
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske1METODIKA NASTAVE SOLFEĐA I6 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1METODIKA NASTAVE SOLFEĐA SA PEDAGOŠKOM PRAKSOM I4 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1SOLFEĐO I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1SOLFEĐO I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1TEMATSKI SEMINAR- SOLFEĐO I1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1SOLFEĐO I1 x 11 x 10 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske2METODIKA NASTAVE SOLFEĐA II6 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE SOLFEĐA SA PEDAGOŠKOM PRAKSOM II4 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2SOLFEĐO II1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2SOLFEĐO II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2TEMATSKI SEMINAR- SOLFEĐO II1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2SOLFEĐO II1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3SOLFEĐO III1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne3SOLFEĐO III0 x 00 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne3SOLFEĐO III0 x 00 x 00 x 0
MAGITARAOsnovne3SOLFEĐO III2 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3SOLFEĐO III1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4SOLFEĐO IV1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne4SOLFEĐO IV0 x 00 x 00 x 0
MAGITARAOsnovne4SOLFEĐO IV2 x 11 x 10 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne4SOLFEĐO IV0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4SOLFEĐO IV1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5SOLFEĐO V2 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5SOLFEĐO V1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5SOLFEĐO V2 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5SOLFEĐO V1 x 11 x 10 x 0
MAGITARAOsnovne5SOLFEĐO V2 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5METODIKA NASTAVE SOLFEĐA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6SOLFEĐO VI2 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6SOLFEĐO VI1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6SOLFEĐO VI2 x 11 x 10 x 0
MAGITARAOsnovne6SOLFEĐO VI2 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6SOLFEĐO VI1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA NASTAVE SOLFEĐA II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije