Vedrana Marković

dr Vedrana Marković

docent | Muzička akademija

Rođena sam 12.03.1975. godine u Splitu. Osnovnu i nižu muzičku školu završila sam u Tivtu, a Srednju muzičku školu, paralelno teorijski i instrumentalni (klavirski) otsjek, u  Kotoru. Godine 1993. upisujem se na Muzičku akademiju u Podgorici, na otsjek za Opštu muzičku pedagogiju. Diplomirala sam u julu 1997. sa prosječnom ocjenom 9,30  na Cetinju (Muzička akademija se 1996. godine preselila na Cetinje). Ubrzo sam se zaposlila u Osnovnoj školi „Maksim Gorki“ u Podgorici kao nastavnik predmeta...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1METODIKA NASTAVE SOLFEĐA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1SOLFEĐO I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1TEMATSKI SEMINAR- SOLFEĐO I1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1SOLFEĐO I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2METODIKA NASTAVE SOLFEĐA II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2SOLFEĐO II1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2TEMATSKI SEMINAR- SOLFEĐO II1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2SOLFEĐO II1 x 10 x 00 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske3MAGISTARSKI RAD IZ METODIKE NASTAVE SOLFEĐA I6 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3SOLFEĐO III1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne3SOLFEĐO III0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3TEMATSKI SEMINAR- SOLFEĐO III1 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne3SOLFEĐO III0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3SOLFEĐO III1 x 10 x 00 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske4MAGISTARSKI RAD IZ METODIKE NASTAVE SOLFEĐA II6 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4SOLFEĐO IV1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne4SOLFEĐO IV0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4TEMATSKI SEMINAR- SOLFEĐO IV1 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne4SOLFEĐO IV0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4SOLFEĐO IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5SOLFEĐO V1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5SOLFEĐO V2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5SOLFEĐO V1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5METODIKA NASTAVE SOLFEĐA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6SOLFEĐO VI0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6SOLFEĐO VI1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6SOLFEĐO VI2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6SOLFEĐO VI1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA NASTAVE SOLFEĐA II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Izvođačke umjetnosti (2017)-Solfeđo II

SOLFEĐO priprema za usmeni dio ispita - 10.05.2020 19:14

Opšta muzička pedagogija (2017)-Solfeđo II

Priprema za usmoni dio ispita - 10.05.2020 19:11

Opšta muzička pedagogija-Metodika nastave solfeđa II

Nastavni materijal 08.04.2020 08:55

Opšta muzička pedagogija-Solfeđo VI

Tenor ključ drugi dio 29.03.2020 16:49

Izvođačke umjetnosti (2017)-Solfeđo IV

Mješovito složeni taktovi 29.03.2020 16:45

Opšta muzička pedagogija (2017)-Solfeđo IV

Mještovito složeni taktovi 29.03.2020 16:43

Izvođačke umjetnosti (2017)-Solfeđo II

Ivana Drobni HROMATIKA I ALTERACIJE 29.03.2020 16:41

Opšta muzička pedagogija (2017)-Solfeđo II

Ivana Drobni HROMATIKA I ALTERACIJE 29.03.2020 16:39

Opšta muzička pedagogija (2017)-Solfeđo II

Rozalija Štatkić; melodika 29.03.2020 10:15