Marija Đurđević-Ilić


Marija Đurđević-Ilić
Šifra: 260332
Prezime i ime: Marija Đurđević-Ilić
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
1 Flauta I2x4
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
2 Flauta II2x4
Muzička akademija Osnovne
Duvački instrumenti
6 Flauta VI3x1S1x1S
Muzička akademija Specijalisticke
Duvački instrumenti
7 Flauta I4x22x2
Muzička akademija Specijalisticke
Duvački instrumenti
7 Flauta I (sporedni predmet)1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Duvački instrumenti
8 Flauta II4x22x2
Muzička akademija Specijalisticke
Duvački instrumenti
8 Flauta II (sporedni predmet)1x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor