Marija Đurđević-Ilić


Marija Đurđević-Ilić
Šifra: 260332
Prezime i ime: Marija Đurđević-Ilić
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
1 Flauta2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
2 Flauta2x1
Muzička akademija Specijalisticke
Duvački instrumenti
7 Instrument VII - izabrani4x12x1
Muzička akademija Specijalisticke
Duvački instrumenti
8 Instrument VIII - izabrani4x12x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor