Ilić Đurđević Marija


Ilić Đurđević Marija
Šifra: 260332
Prezime i ime: Ilić Đurđević Marija
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1FLAUTA I2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2FLAUTA II2 x 40 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3FLAUTA III2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4FLAUTA IV2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6FLAUTA VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije