Predrag Janković


Predrag Janković
Šifra: 265207
Prezime i ime: Predrag Janković
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
1 Harmonika I2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
1 Kamerna muzika I2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
2 Harmonika II2x3
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
2 Kamerna muzika II2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
3 Harmonika III2x3
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
3 Kamerna muzika III2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
4 Harmonika IV2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
4 Kamerna muzika IV2x1
Muzička akademija Osnovne
Harmonika
5 Harmonika V3x11x1
Muzička akademija Osnovne
Harmonika
5 Kamerna muzika i ansambl harmonika V2x11x1
Muzička akademija Osnovne
Harmonika
5 Metodika nastave harmonike sa pedagoškom praksom I1x11x1
Muzička akademija Osnovne
Harmonika
6 Harmonika VI3x11x1
Muzička akademija Osnovne
Harmonika
6 Kamerna muzika i ansambl harmonika VI2x11x1
Muzička akademija Osnovne
Harmonika
6 Metodika nastave harmonike sa pedagoškom praksom II1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Harmonika
7 Harmonika I4x22x2
Muzička akademija Specijalisticke
Harmonika
7 Kamerna muzika i ansambl harmonika I (sporedni)1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Harmonika
7 Metodika nastave harmonike sa pedagoškom praksom I (sporedni)1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Harmonika
8 Harmonika II4x22x2
Muzička akademija Specijalisticke
Harmonika
8 Kamerna muzika i ansambl harmonika II (sporedni)1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Harmonika
8 Metodika nastave harmonike sa pedagoškom praksom II 1x11x1
Muzička akademija Magistarske
Harmonika
11 Harmonika III (izabrani predmet)4x1S2x1S
Muzička akademija Magistarske
Harmonika
12 Harmonika IV (izabrani predmet)4x1S2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor