Predrag Janković


Predrag Janković
Šifra: 265207
Prezime i ime: Predrag Janković
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAHARMONIKASpecijalisticke1HARMONIKA I5 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1HARMONIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KAMERNA MUZIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke1METODIKA NASTAVE HARMONIKE I1 x 11 x 10 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke1KAMERNA MUZIKA I ANSAMBL HARMONIKA I1 x 11 x 10 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke2HARMONIKA II5 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2HARMONIKA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KAMERNA MUZIKA II2 x 10 x 00 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE HARMONIKE II1 x 11 x 10 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke2KAMERNA MUZIKA I ANSAMBL HARMONIKA II1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3HARMONIKA III0 x 00 x 00 x 0
MAHARMONIKAMagistarske4HARMONIKA IV0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4HARMONIKA IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5HARMONIKA 50 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5HARMONIKA V2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KAMERNA MUZIKA V2 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6HARMONIKA 62 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6HARMONIKA VI2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KAMERNA MUZIKA VI2 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor