Aleksandar Benčić


Aleksandar Benčić
Šifra: 265227
Prezime i ime: Aleksandar Benčić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MADUVAČKI INSTRUMENTIMagistarske3TROMBON III4 x 12 x 10 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne4TROMBON IV0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5TROMBON 50 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5TROMBON V2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6TROMBON 62 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor