Aleksandar Benčić


Aleksandar Benčić
Šifra: 265227
Prezime i ime: Aleksandar Benčić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1TROMBON I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1TROMBON I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2TROMBON II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2TROMBON II2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIMagistarske4TROMBON IV4 x 12 x 10 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne5TROMBON V0 x 00 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne6TROMBON VI3 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor