Aleksandar Benčić

mr Aleksandar Benčić

redovni profesor | Muzička akademija | honorarno

leksandar Benčić je rodjen 1969. godine u Rumi. Nižu muzičku školu „Josip Slavenski“ i srednju muzčku školu „Isidor Bajić“ je završio u Novom Sadu. Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu je diplomirao 1993. a magistrirao je 1995. god. u klasi red. prof. Vinka Valečića. kao đak i student učestvovao je na mnogobrojnim takmičenjima na prostorima bivše Jugoslavije, te u raznim kategorijama i disciplinama osvojio 17 orvih nagrada. Dobitnik je i nagrade iz fonda „Bruno Brun“ za najuspešniji poslediplomski ispit na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster3TROMBON III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3TROMBON III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster4MASTER RAD- TROMBON2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4TROMBON IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster4STRUČNI RAD1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave