Radoman Borović


Radoman Borović
Šifra: 270029
Prezime i ime: Radoman Borović
Titula: bapp hard
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke2MUSKULOSKELETNA FIZIOTERAPIJA0 x 04 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2KINEZIOLOGIJA I0 x 04 x 60 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3KINEZIOLOGIJA II0 x 04 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4FIZIOTERAPIJA MUSKULOSKELETNIH BOLESTI I POVREDA0 x 04 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U KARDIOLOGIJI0 x 01 x 20 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U PULMOLOGIJI0 x 01 x 20 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne6PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI0 x 01 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne6BALNEOKLIMATOLOGIJA-IZBORNI0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor