Savo Milošević


Savo Milošević
Šifra: 270032
Prezime i ime: Savo Milošević
Titula: SpApp
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke1TEHNIKA PROPRIOCEPTIVNE NEUROMUSKULARNE FACILITACI0 x 02 x 20 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke2NEUROLOŠKA FIZIOTERAPIJA0 x 04 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2FIZIOTERAPIJA I0 x 04 x 60 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3FIZIOTERAPIJA II0 x 04 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4FIZIOTERAPIJA U NEUROLOGIJI0 x 04 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne6PROPRIOCEPTIVNE TEHNIKE U FIZIOTERAPIJI0 x 01 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor