Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Milošević SavoX

Lični podaci:

Datum rođenja: 25.05.1958. godine

Mjesto rođenja: Herceg Novi

Adresa: dr Jovana Bijelića br. 12; 85340, Herceg Novi

Tel: +382 31 326 150; mob: +382 69 404 246;

e-mail: savomil@ac.me

Pozicija: Viši stručni saradnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na studijskom programu Primijenjena fizioterapija

Obrazovanje:

 • 2009. godine završio specijalističke studije na Fakultetu primijenjene fizioterapije u Igalu;
 • 2005. godine stekao diplomu Bachelor, Fakultet za primijenjenu fizioterapiju;
 • 2002. godine završio Fakultet za menadžment u Zaječaru; smjer: Menadžment u zdravstvu;
 • 1980. godine stekao diplomu Više fizioterapeutske škole, Igalo;
 • Osnovnu i srednju školu završio u Herceg Novom.

Radno iskustvo;

 • 2017. godine izabran za predsjednika Komisije za etička pitanja Komore fizioterapeuta Crne Gore;
 • 2017. godine izabran za člana Izvršnog odbora Komore fizioterapeuta Crne Gore;
 • 2011. godine izabran za koordinatora praktične nastave na Fakultetu primijenjene fizioterapije;
 • 2008. godine izabran u zvanje Višeg stručnog saradnika na Fakultetu primijenjene fizioterapije Igalo; angažovan na predmetima - na osnovnim studijama: Fizioterapija I i Fizioterapija u neurologiji; - na specijalističkim  studijama: Neurološka fizioterapija i PNF tehnika;
 • 1998. godine zasnovao radni odnos na Univerzitetu Crne Gore; Viša fizioterapeutska škola Igalo; raspoređen na poslove instruktora za vježbe i praktičnu nastavu u okviru predmeta: Fizikalna medicina I; Fizikalna medicina II i Specijalna kineziterapija II;
 • 1992-1998. godine angažovan na Višoj fizioterapeutskoj školi Univerziteta Crne Gore kao instruktor za vježbe i praktičnu nastavu;
 • 1991-1998. godine šef Odjeljenja elektroterapije; Institut za fizikalnu medicinu; rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević’’ Igalo;
 • 1980- 1990. godine fizioterapeut na Dječijem odjeljenju; Institut za fizikalnu medicinu; rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević’’ Igalo;

Seminari, kursevi, konferencije:

 • Priprema i realizacija stručnih predavanja u okviru Komore fizioterapeuta Crne Gore na temu PNF tehnika u liječenju hemiplegija i dugotalasna dijatermija u liječenju sportskih povreda; 2018;
 • Diploma sa informativnog kursa Neurorazvojne terapije (NRT) u organizaciji Instituta za fizikalnu medicinu; rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević’’ Igalo; 2018;
 • Učešće na Drugom kongresu fizioterapeuta Crne Gore na temu „Vrijednost i značaj fizioterapije’’; Podgorica; 2017;
 • Diploma za napredni kurs PNF III; Igalo; 2015;
 • Učešće na radionici „Menadžment limfedema u praksi’’ u organizaciji Udruženja fizioterapeuta Crne Gore; 2014;
 • Učešće na Naučno-stručnoj konferenciji „Prevencija i kontrola najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti’’ u organizaciji Fakulteta primijenjene fizioterapije Igalo; Instituta za fizikalnu medicinu; rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević’’ Igalo i Instituta za javno zdravlje Crne Gore; 2010;
 • Diploma sa kursa „Thera-band’’ Akademije nivo I i II; 2010;
 • Učešće na manifestaciji „Dani neurološke rehabilitacije“ u organizaciji Udruženja fizijatara Republike Srpske; Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović’’ i Udruženja fizio i radnih terapeuta Republike Srpske; Banjaluka; 2008;
 • Diploma sa kurs PNF nivo II; 2008;
 • Diploma sa kurs PNF nivo I; 2007;
 • Predstavljanje naučno - stručnog rada u okviru skupa „Dani fizioterapeuta Igalo’’ u organizaciji Ministarstva zdravlja Crne Gore; Igalo; 2003.