Ema Jašarović-Alihodžić

dr Ema Jašarović-Alihodžić

docent | Arhitektonski fakultet

Dr Ema Alihodžić Jašarović, spec.arh. Arhitektonski fakultet, Univerzitet Crne Gore Diplomirala 2009. godine na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici gdje je i magistrirala 2012. godine iz oblasti teorije arhitekture i urbanizma, na temu: Kretanje u repernom sistemu grada kao princip orijentacije. Doktorske studije upisuje 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje nastavlja da se bavi  istraživanjima koja se odnose na teorijske aspekte identiteta grada, a posebno interesovanje pripada preispitivanju uloge...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURAOsnovne1ARHITEKTONSKA GRAFIKA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne1ARHITEKTONSKA GRAFIKA1 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne2DIGITALNE METODE U ARHITEKTURI2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne4TEORIJA ARHITEKTURE II2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne9ARHITEKTONSKA RADIONICA1 x 11.5 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT.9 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ema Alihodžić Jašarović, Svetlana K. Perović, Sanja Paunović ŽarićImpacts of Arsenal Brownfield Regeneration on Urban Development of Tivat in Montenegro: From Industrial Settlement to Center of Nautical TourismSustainability
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dragan Komatina, Ema Alihodžić JašarovićProjekti Ivana Meštrovića i Harolda Bilinića na Lovćenu u tadašnjem političkom i ideološkom kontekstuProstor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam
2015SCOPUS
Ema Alihodžić Jašarović, Dragan Komatina, Sanja Paunović Žarić, Vera Murgul, Nikolay VatinDecentralization as a cause of spatial segregationApplied Mechanics and Materials
2015SCOPUS
Dragan Komatina, Sanja Paunovic Zaric, Ema Alihodzic Jasarovic, Vera Murgul, Nikolay VatinDaylight Factor Analysis for Different Types of Static Shading Devices: Case Study Location in PodgoricaApplied Mechanics and Materials
2015SCOPUS
Dragan Komatina, Sanja Paunovic Zaric, Ema Alihodzic Jasarevic, Saja Kosanovic, Vera Murgul, Nikolay VatinClimate Changes in the Light of Relation Between Highly Developed Countries and the Rest of the WorldApplied Mechanics and Materials

Obavjestenja iz nastave