Rosa Čukić

dr pharm Rosa Čukić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Rođena u Podgorici 10. jula 1989. godine gdje je završila Osnovnu školu "Štampar Makarije" i Gimnaziju "Slobodan Škerović" kao nosilac diplome "Luča".  2008. godine upisuje Farmaceutski fakultet u Podgorici i isti završava u roku u junu 2013. godine. U toku studija objavila nekoliko radova na kongresima od kojih jedan na jubilarnom FIP-ovom kongresu u Amsterdamu 2012.  godine pod mentorstvom Prof. Nataše Duborije-Kovačević.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA ANALIZA I KONT. LJEKOVA0 x 00 x 01.5 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne8TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM0 x 00 x 03 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave