Medicinski fakultet

Biografija - Čukić Čorović Rosa
Biografija - Čukić Čorović Rosa

Rođena u Podgorici 10. jula 1989. godine gdje je završila Osnovnu školu "Štampar Makarije" i Gimnaziju "Slobodan Škerović" kao nosilac diplome "Luča". 

2008. godine upisuje Farmaceutski fakultet u Podgorici i isti završava u roku u junu 2013. godine. U toku studija objavila nekoliko radova na kongresima od kojih jedan na jubilarnom FIP-ovom kongresu u Amsterdamu 2012.  godine pod mentorstvom Prof. Nataše Duborije-Kovačević.

Odradila pripravnički i položila stručni ispit 2014. godine. Stalno zaposlena kao farmaceut u ZU "Montefarm". 

Kao saradnik na Medicinskom fakultetu (Samostalni studjski program Farmacija) u Podgorici radi od 2013. godine na predmetima Uvod u farmaciju i Osnovi farmaceutskog menadžmenta.

Trenutno na doktorskim studijama na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.

Živi u Podgorici. Udata.