Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poznavanje najvažnijih ljekovitih biljnih sirovina koje se koriste za izolovanje sastojaka za potrebe farmaceutske industije i izradu biljnih ljekovitih proizvoda; Identifikacija i ispitivanje kvaliteta droga i preparata droga, njihovog farmakološkog djelovanja i primjene.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA ĆULAFIĆ3x1
9B+8S+1P
TIJANA MIĆOVIĆ3x2
10B+15S+2P
MIJAT BOŽOVIĆ3x1
19B+23S+3P