Sanda Rastoder

dr pharm Sanda Rastoder

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Rođena u Ljubljani 04. juna 1990. godine. Osnovnu školu završila je u Petnjici, a srednju školu u Beranama kao nosilac diplome "Luča A".  Farmaceutski fakultet u Podgorici upisala je 2009.godine i isti završava u roku u junu 2014. godine. Specijalistički rad iz oblasti farmakoekonomije i farmaceutske legislative je odbranila u decembru 2018.godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje specijaliste farmakoekonomije...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA ANALIZA I KONT. LJEKOVA0 x 00 x 01.5 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne8TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM0 x 00 x 03 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave