Sanja Lutovac

visoka medicinska sestra Sanja Lutovac

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Ime i prezime: Sanja Drobnjak Lutovac  Datum i mjesto rođenja: 20.09.1973. Travnik, BiH              Adresa: Jasikovac 9/a     Email: lutosanja@gmail.com       Telefon: 069 384 727       Pol: Ž     Bračno stanje: udata (dvoje...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1KLINIČKA PRAKSA I0 x 01.14 x 60 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE0 x 0.29 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2KLINIČKA PRAKSA II0 x 01.14 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3KLINIČKA PRAKSA III0 x 01.14 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA IV0 x 01.14 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA V0 x 01.14 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave