Medicinski fakultet

Biografija - Lutovac Sanja
Biografija - Lutovac Sanja

Ime i prezime: Sanja Drobnjak Lutovac 

Datum i mjesto rođenja: 20.09.1973. Travnik, BiH             

Adresa: Jasikovac 9/a    

Email: lutosanja@gmail.com      

Telefon: 069 384 727      

Pol: Ž    

Bračno stanje: udata (dvoje djece)         

Državljanstvo: crnogorsko          

 

Obrazovanje:

Specijalističke studije  zdravstvene njege  u toku (Berane)

Visoka medicinska škola, prva generacija -Bachelor, BApp, Berane, Univerzitet Crne Gore (2005-2008)

Srednja medicinska škola, Travnik, BiH (1988-1992)

Osnovna škola “Braća Lolić”, Travnik, BiH, (1980-1988)

 

Radno iskustvo:

Medicinska sestra na Ginekološko-akušerskom odjeljenju OB Berane (1992-1997)           

Medicinska sestra u Dječijem boksu OB Berane (1997-2002)       

Anestetičarka u operacionoj sali OB Berane (2002-2007)               

Glavna sestra na Ginekološko-akušerskom odjeljenju OB Berane             (2008-2015)

Anestetičarka sa Visokom medicinskom školom (2015-)

Instruktor u praktičnoj nastavi u Srednjoj medicinskoj i Visokoj medicinskoj školi (2011-)

 

Sertifikati:

Nursing Officer u World Vision Organizaciji (1999-2000)

Baby Friendly Educator

Seminar na temu “Unapređenje sestrinske profesije”

Edukator u Školi za trudnice

Program obavezne vakcinacije

 

Rad na računaru:             

ECDL     

Windows, Word, Excel, Power Point, Internet   

 

Poznavanje stranih jezika:          

Engleski B1, Njemački A2, Francuski A2 

 

Vozačka dozvola:

B kategorija       

 

Interesovanja:

Čitanje, sport, muzika, film, šetnja